0

Overuren in de bouw

Maar eens dat creme zo is, zal er streng opgetreden worden tegen wie die regels overtreedt. Dat zal mijn beleid kenmerken. Bent u niet met handen en voeten gebonden aan Europa? Ook als een roemeense bouwvakker hier legaal werkt, is hij een pak goedkoper dan zijn Belgische evenknie omdat de sociale zekerheid in het thuisland betaald moet worden. Is dat wel zo? Dat is de vraag die ik me stel. Een Belgische vakman kost 32 euro per uur, een Bulgaarse of roemeense 26 of 27 euro. Zonder verplaatsings of huisvestingskosten. Ik geloof niet dat die kloof onoverbrugbaar. Ook de vakbonden zeiden dat op Rerum novarum. Maar goed, ik wil effectief analyseren welke tien landen de meeste werknemers naar ons land detacheren en hoe groot de loonkloof dan. Dan kan ik aan de slag. Het grote probleem voor mij zijn de illegale detacheringen waarbij werknemers 4 euro per uur verdienen en geen sociale zekerheid in het thuisland betaald wordt.

overuren in de bouw

Naam quizploeg - kwisploeg bouwinfo

Annemie turtelboom blijft politiek actief: federaal én in Antwerpen. Wat is uw grootste uitdaging? Ik zie er twee. Voor het luik privacy: ik geloof dat we naar een nieuw evenwicht moeten. We denken daar vandaag veel te restrictief over. Laat ons eerlijk zijn, gelatin bedrijven als Facebook en google hebben al onze gegevens. De vraag is alleen wat er ermee gebeurt. Daarom wil ik een privacypaspoort invoeren: zodat mensen weten wie hun gegevens heeft, wat ermee gebeurt en ze er terug controle over krijgen. En uw tweede uitdaging? Sociale dumping en sociale fraude. Ik wil de regels simpel en duidelijk crème voor zowel werknemer als werkgever.

overuren in de bouw

op te vullen. Vijf jaar geleden zei u in een interview met deze krant dat het nationalisme zou verdwijnen. Dat lijkt op vandaag een foute inschatting. Toch niet, ik blijf daarvan overtuigd. De economische crisis, migratie, energie, dat zijn allemaal domeinen die je grensoverschrijdend moet aanpakken. Ik geloof echt dat op termijn meer en meer mensen dat zullen beseffen. Terugplooien op nationale sentimenten helpt niet. Al duurt het soms een tijdje vooraleer politici dat inzien. De europese commissie geeft nu 200 miljoen aan Griekenland voor de opvang van vluchtelingen.

De eerste 130 overuren van het jaar zijn wél voordelig

Opname en overdracht van

Is dat niet moeilijk? Of toch niet zolang de regering de liberale lijn blijft volgen. Maar goed, natuurlijk is er een duidelijk verschil tussen laser mijn partij en n-va. De vraag is of je die verschillen kan overstijgen in je regeringsprogramma. U was altijd voorstander van een open nivea migratiepolitiek. Dat staat wel haaks op het beleid dat n-va wil voeren. Ik blijf achter mijn standpunt staan. Ik ben voorstander van economische migratie. Het is juist omdat wij daarvoor niet openstaan dat we de vluchtelingencrisis niet goed kunnen beheersen. Mensen die vluchten voor oorlog of politieke vervolging, moet je opvangen. Maar nu heb je tussen die vluchtelingen ook economische migranten.

Toen ik 17 was, heb ik lang getwijfeld: zou ik rechten, economie of toch iets in de wetenschappen doen? Vandaag ben ik blij met mijn keuze. Het heeft mij een creatieve methode van denken opgeleverd. Weet je, de rode draad in mijn leven is dat ik altijd zelf mijn keuzes gemaakt heb. Toen ik afgestudeerd was, kreeg ik de kans op een kabinet te werken. Ik heb neen gezegd. Ik wou eerst iets in de privé doen. Ik wou mijn eigen weg uitstippelen. Maar toen ik de kans kreeg Europarlementslid te worden, heb ik geen seconde getwijfeld. Die politieke microbe zit al altijd in mij. Opvallend: als europarlementslid bestreed u het nationalisme, vandaag bestuurt u met nationalisten (n-va).

Bouw infra, wat

Eender wat zij nog zou aankondigen, alles zou uitdraaien op die energieheffing. Je zag dat ook na haar ontslag: toen ging het ineens wel over de inhoud. Ik wil een privacypaspoort invoeren zodat mensen weten wie hun gegevens heeft en wat ermee gebeurt. House of Cards is uw favoriete televisieserie, lees ik op uw website. Omdat het zo dicht tegen de realiteit aanleunt? Nee, omdat er bijzonder goede acteurs in decollete spelen en ook omdat het script bijzonder goed. Ja, er zijn elementen die dicht tegen de realiteit aanleunen, maar ik heb nog geen weet van collegas die journalisten onder een trein duwen. ( lacht u hebt een ongewoon parcours gelopen: jongerenvoorzitter, europees parlementslid en nu regeringslid. Ik ben doctor in de biotechnologie. Weinig mensen in de politiek hebben die achtergrond. overuren in de bouw

Zo voelt het ook. Nu zit ik voor het eerst echt in de belgische politiek. Hebt u de voorbije weken contact gehad met Turtelboom? Ze moet nu de tijd nemen die ze nodig heeft voor zichzelf, maar ze blijft politiek actief. In het federaal parlement én in Antwerpen. We zijn daar met een sterk team bezig aan een nieuw project, en Annemie is daar een belangrijk deel van. Is zij tot haar ontslag gedwongen door de voorzitter? Neen, dat heeft ze mij ook gezegd: dit is een persoonlijke keuze van haar. Oké, ik ben niet naïef, ik weet ook dat er gesprekken eucerin geweest zijn. Maar Annemie besefte dat het dossier review te gepersonaliseerd was.

Timmerfabriek bebu bv kozijnen

( lacht dit zal een impact hebben op uw privéleven. U hebt een dochtertje van. Dat besef ik goed. Maar let op: mijn agenda zat ook al vol toen ik in het Europees parlement zat. Ik maak er een punt van elke avond om 18 uur even. Facetimen met mijn dochtertje. Dat zal nu niet anders zijn. Gelukkig staat mijn vrouw helemaal achter mij. Het is ook voor haar aperta een grote verandering. En zij heeft ook een drukke job, zij is consultant voor Deloitte. Ik vond het mooi dat ze zei dat dit thuiskomen is voor mij.

overuren in de bouw

Maar deze aanstelling was een totale verrassing voor mij. Wanneer wist u het? De vrijdagochtend toen Annemie turtelboom haar ontslag zou aankondigen. Gwendolyn Rutten, red ) belde mij. Ik zat net in de wagen op weg naar Brussel. Ze zei nivea dat ze mij als staatssecretaris wou. Je hebt natuurlijk niet veel tijd om na te denken. Ik heb meteen mijn vrouw gebeld. Zij zei volmondig. Ik moet bekennen dat ik meteen toegezegd heb. Nog vór ik mijn vrouw belde.

De eerste 130 overuren van het jaar

Philippe de boots backer is de opvolger van Bart Tommelein als staatssecretaris voor Bestrijding van sociale fraude, privacy en noordzee. Een verrassing misschien voor de buitenwereld, niet voor insiders. De backer, de voorbije vijf jaar Europees parlementslid, moet de nieuwe topman worden van Open vld in Antwerpen. Het parcours van de 37-jarige doctor in de biotechnologie is opmerkelijk. Philippe de backer (Open vld de europese commissie geeft nu 200 miljoen aan Griekenland voor de opvang van vluchtelingen. Twee jaar geleden was dat ondenkbaar. Bent u het al gewoon dat ze u met staatssecretaris aanspreken? Nee, het blijft iets bizar. Maar ik ben orchidee niet zo protocollair ingesteld. Op mijn kabinet is het gewoon Philippe. Dat is de beste manier om met mensen om te gaan, vind.

Overuren in de bouw
Rated 4/5 based on 705 reviews
SHARE

overuren in de bouw Zegoga, Sun, April, 29, 2018

Met als gevolg dat de betrokken intermediairs, zelfs met terugwerkende kracht, tot wel 25 extra loon moesten vergoeden. Het lijkt logisch dat de uiteindelijke rekening daarvan wordt neergelegd bij Honeywell. Inlenersbeloning aanvullend op de uitzend-cao?

overuren in de bouw Areril, Sun, April, 29, 2018

Honeywell valt onder de cao metalektra. In deze cao staat dat de beloningsparagrafen ook van toepassing zijn op flexkrachten. Met de publicitaire actie had de fnv tot doel om dit ook te realiseren, iets dat niet het geval was bij de meeste uitzendkrachten.

overuren in de bouw Ozosusy, Sun, April, 29, 2018

Onder essentiële arbeidsvoorwaarden wordt verstaan: loon en overige vergoedingen; arbeidstijden, overuren, rusttijden, nachtarbeid, pauzes, de duur van vakantie en het werken op feestdagen. Inlenersbeloning betreft dus niet alleen het loon, maar ook andere emolumenten zoals vakantie-uren en bedrijfsvoorzieningen en diensten met betrekking tot kantines, kinderopvang- en vervoersfaciliteiten etc. Voor intermediairs is het daarom van groot belang om kennis te hebben van de inleners-cao. Heeft een intermediair deze kennis niet en past hij de inlenersbeloning niet juist toe dan is het risico dat de flexkrachten te weinig vergoeding krijgen en de vakbonden een actie starten zoals vorig jaar bij Honeywell 3 is gebeurd.

overuren in de bouw Cybuvap, Sun, April, 29, 2018

Gezien de complexiteit van de inlenersbeloning lijkt het aannemelijk dat intermediairs zich zullen specialiseren per cao en dat algemene intermediairs terrein zullen verliezen. Een flexkracht heeft recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als een werknemer die rechtstreeks in dienst is bij het inlenende bedrijf. Dit komt voort uit de europese richtlijn betreffende uitzendarbeid. Deze richtlijn legt regels vast voor bemiddeling van arbeid door intermediairs. De zogenaamde essentiële arbeidsvoorwaarden van de flexkracht dienen ten minste gelijk te zijn met die van de werknemer in een gelijke of gelijkwaardige functie bij de inlener.

overuren in de bouw Uquwiqi, Sun, April, 29, 2018

Back, home    Inlenersbeloning verandert de flexbranche, inlenersbeloning verandert de flexbranche, gelijk werk, gelijk loon is het belangrijkste thema van de vakbonden in de cao-onderhandelingen. Het gevolg is dat flexkrachten eerder recht hebben op hetzelfde loon en emolumenten als de vaste medewerkers. Intermediairs moeten dus rekening gaan houden met de kostprijs van de cao waar de inlener onder valt, en kunnen niet meer uitgaan van de vaak lagere kostprijs van de abu-cao.

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: