0

Slaappoli

Mijn gegevens en rekening nummer zijn u bekend! Zoals gezegd zou ik doorgaan tot de laatste druppel bloed gedronken is Dit geldt nog steeds en natuurlijk mag hij zijn advocaat hier weer mee laten wapperen. U kent mij inmiddels, ik strijd met een open vizier en heb geen achterbakse medinova mentaliteit. Want hoe door huidzorg jullie wordt omgegaan met gedupeerde, en voor het leven getekende patiënten lusten de honden geen brood van. Mijn leven is totaal verwoest en mijnheer voelt het als bedreiging als voor hem bestemde post op de deurmat valt omdat een klachtenfunctionaris besloot voor hem bestemde post niet door sturen ( akkerman als katvanger ) om de tere ziel te besparen omdat. Als er ergens veel te doen is over mijn casus is het hier. Mijnheer van Ommeren kan (nog) gewoon doorwerken en verdiend geen cent minder. Ik had eerst de tuchtprocedure tegen dokter Vishjager willen voeren, maar nu de medische rapportage eenmaal binnen is zal ik nu eerst mijn klaagschrift over mijn medische behandeling door Van Ommeren inbrengen. Buiten het medisch deskundige rapport van de enige arts in Nederland die voor u kundig genoeg was om dit te verzorgen zeg u frank en vrij dat ook deze brief aan u hiervan een onderdeel zal uitmaken, ik neem geen blad voor de mond dat. Helaas maar jullie spel kent alleen verliezers, ik heb namelijk mijn gezondheid en mijn levensvreugde en toekomst dromen inkomsten vrienden en relaties al verloren en sta op de zijlijn in het leven. Maar eerlijkheid duurt het langst en daarom gaat van Ommeren dan ook verliezen. Dit schrijven gaat uiteraard naar alle betrokkenen en belanghebbende, zoals dokter Vishjager, en ook per aangetekend schrijven naar het privéadres van dokter Van Ommeren. Ik wil namelijk graag zekerheid dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van mijn schrijven. In het verleden werd uw eigen klachtenfunctionaris al aangesproken, zowel door het tuchtcollege als uw eigen klachtencommissie, dat het niet gebruikelijk is post achter te houden haar grapje heeft twee jaar gekost Miss Christe kon er waarschijnlijk een mooie vakantie van betalen zonder iets.

Rivendell nieuws the netherlands

Eerder voerde ik op advies van v ommeren een procedure tegen zijn vrienden van de firma depuy waarna hij besloot toch even de hete kastanjes voor ze uit het vuur te halenIk memoreer u zijn antwoord richting het tuchtcollege toen hier vragen over werden gesteld. Voorheen heb ik hem zelfs gevraagd,. A.v zijn aan mij gedane uitspraken te willen getuigen. Het antwoord wat ik kreeg, was daar heb ik helemaal geen tijd voor, wel als jullie mijn dure tijd betalen. Ik heb geen idee wie nu zijn dure tijd betaald, maar inmiddels heeft hij de ervaring hoelang tuchtprocedures duren. Al eerder heb ik het Tuchtcollege aangegeven dat ik ook mijn overige tuchtklachten nog moest indienen, welke zou gaan over de medische lyme be(mis)handeling. Diverse adviezen heb ik opgevolgd hiermee te wachten tot er ook een duidelijk medisch deskundige rapport klaar zou liggen. Inmiddels zal ook u de rapportage van dr giesberts bereikt hebben. Zoals u heeft kunnen lezen staat Van Ommeren geheel als enige achter zijn werkwijze. Nu ook dokter giesberts zich duidelijk heeft uitgesproken, ga ik dan ook met het volste vertrouwen deze tuchtprocedure. Overigens in uw schrijven van , heeft u aangeboden mijn helft van de medische expertise te vergoeden. De rekening hiervan is 6250 waarvan de helft inmiddels door mij is vergoed.

door alle medicatie en pijn. Maar alles op zijn tijd. Maar ook de uitspraken van het Tuchtcollege kon hij zich niet vinden. Twee verschillende procedures, tweemaal verschillende commissie leden, maar  Van Ommeren en Medinova directie kan zich alleen vinden in eigen gelijk. Ook rapportages van zeer gerenommeerde artsen in Nederland, orthopeden van naam en faam, zoals een dokter van Arkel, wijlen dokter te slaa en zelfs de conclusie van dokter Willems waar hij mezelf naartoe heeft gestuurd werd terzijde geschoven. Een in België als zeer vakkundig bekend staande arts, dokter Mortelé, die de misstanden in mijn schouder heeft gezien en vastgelegd werden  door u en uw gevolg weggezet als een beunhaas, die door vakgenoten niet als schouderspecialist zou worden erkend. Als ik de dossiers er nog eens nalees is er eigenlijk in heel Nederland geen kennis van zaken volgens Medinova in de orthopedie en staat de eenling dokter Van Ommeren bovenaan de lijst. Maar er  zou slechts én andere orthopeed in heel Nederland een goede en eerlijke rapportage kunnen maken over het wel of niet juist handelen door Van Ommeren. Dokter giesberts van het Maxima ziekenhuis te eindhoven daar heeft u 4 jaar op gehamerd dat ik mij daar zou moeten laten zien. Zelfs voor de rechter heeft uw belangenbehartiger namens u alle andere artsen, uit de lijst van aangewezen artsen, die een rapportage kunnen maken omdat zij daar gespecialiseerd in zijn  afgewezen. Of ze waren niet kundig genoeg, of uw verzekeraar had een slechte ervaring met ze en een ieder, die ooit met dokter Willems in aanraking was geweest zou ook als partijdig bestempeld kunnen worden en de mening van. Willems werd al helemaal niet gewaardeerd nb een man die op verzoek van v ommeren zelf een bijna 6 uur durend onderzoek heeft verricht ( van Ommeren besteedde slechts 20 minuten intake voor. Om me na het weekend op de operatie tafel terug te zien).

Moe, s nachts een droge mond

Begrijpt al vrij weinig wat haar taak is in een organisatie in de gezondheidszorg en zou bij een regulier serieus werkend ziekenhuis er linea recta uitgesmeten zijn, dit zegt al genoeg hoe er op directie niveau invulling manicure wordt gegeven aan verantwoordelijkheid in de gezondheidszorg. P.v het personeel in het gareel te houden bij onjuiste invulling van de taken, deze op alle manieren de hand boven het hoofd te houden. Nb is een anesthesie medewerker ontslagen na klachten van mij maar wie is er verantwoordelijk in de operatie kamer en liet zijn patiënt in een washok/kleedruimte behandelen met wat pleistertjes met een puntje er in tegen hevige schouderklachten na een losgeraakte operatie met experimenteel operatie. In ons gesprek van 2013 had ik u al aangegeven, dat ik bij deze gang van zake zoals door de directie van Medinova is ingezet en zich niet houden aan gemaakte afspraken ik me over Van Ommeren ook zou beklagen bij het Regionaal Tuchtcollege. Wat ik dan ook gedaan heb en waarvan de resultaten u bekend zijn. Ik zou volgens uw eigen zeggen gezegd hebben met Van Ommeren door te gaan totdat de laatste druppel bloed gedronken is u en uw handlanger. Akkerman hebben van deze spreekwoordelijke term het zelfs gepresteerd om deze uitspraak te gaan betitelen als een fysieke bedreiging richting van Ommeren en gezin, om mij als gedupeerde patiënt ook nog in een kwaaddaglicht te zetten. Gelukkig zitten er in het Tuchtcollege nogal wat capabele mensen ook al hebben Van Ommeren en de directie van Medinova hier niet veel mee op gezien goji de uitspraken nadien dat jullie je er maar niet in kunnen vinden! . Als iemand zich er niet in kan vinden ben ik het gegrond verklaarde klachten maar een arts die tot tweemaal toe alleen een berisping krijgt. Ten eerste kon Van Ommeren zich al niet vinden in de uitspraak van uw eigen klachtencommissie onder leiding van voorzitter Prof.

Een financiële oplossing  werd helemaal niet besproken u vertelde dat u wel eventjes naar de verzekeraar zou gaan om de zaak te bespoedigen en daarna zou bezien hoeveel u uit moreel oogpunt zou bijleggen vanuit Medinova. De uitnodiging was dus een wassen neus, u had alle tijd genomen mijn casus te bespreken met de artsen in Medinova, de rapportage van uw klachtencommissie te lezen (welk orgaan u zogenaamd hoog achtte). Van Ommeren zelf en collega artsen heeft u allemaal kunnen horen en heeft hierna besloten mij ( tegen mijn uitdrukkelijke wil) excuses aan te bieden. Het duurde dan ook niet lang, dat u onder pressie  van uw verzekeraar ( die ook wel bekend staat niet bereidwillig te zijn, patiënten, die schade hebben opgelopen na medische missers, hun schade te vergoeden (Neem eens de moeite om jurisprudentie  te lezen inzake gedupeerde. Dit na gesprekken met lui die mij nimmer hebben gezien, achtte u deze ineens beter in staat dan artsen in eigen huis en een klachtencommissie, die er nb 17 maanden voor heeft uitgetrokken! . U heeft zelfs speciaal een orthopedisch chirurg aan de klachtencommissie toegevoegd om zo tot een goede uitspraak te kunnen komen. Volgens het protocol had ik maar 4 maanden hoeven wachten op een afhandeling! maar als uitspraken niet bevallen bij Medinova zit iedereen er altijd maar naast klachtencommissies, second opinions nb door Medinova zelf aangevraagd zoals een. Terugkomend op mijn laatste schrijven aan mevrouw Wilke, de thans nieuwe directeur, heb ik ook van haar geen fatsoenlijk antwoord mogen ontvangen en lijkt ze uit hetzelfde hout gesneden te zijn zoals ik inmiddels het Medinova team heb leren kennen ( weinig verantwoordelijkheid, weinig. Waarschijnlijk heeft ook zij mijn brief niet eens doorgenomen of zich ingelezen welke strijd ik in ben beland en de brief keurig geapporteerd aan uw verzekeraar en advocaten. Of zij verder op de hoogte is van mijn casus, wat mij is overkomen, hoe onze briefwisseling verder is verlopen en de eerdere briefwisseling met uw belabberde klachtenfunctionaris Willemijn akkerman. Een klachtenfunctionaris die post niet doorstuurt en vragen achterhoud om een arme ziel als een van Ommeren niet verder te belasten.

Dat is voor ons een heel belangrijk orgaan. Die hebben we daar speciaal voor ingesteld. De commissie heeft u ook op een groot aantal punten gelijk gegeven. Er is gebleken dat een aantal dingen niet goed zijn gegaanen dat is natuurlijk heel vervelend dat het zo gegaan. En ik zit zo in elkaar dat als er iets niet goed gegaan is en dat gebeurd soms in een organisatie. Dan is het ook mijn recht om u het tegen u te zeggen dat het ons spijt of u dat nu accepteert of niet we zijn een bedrijf om mensen van hun bewegingsbeperkingen af te helpen en dat is bij u niet goed gegaan dat. Ik kan alleen vooruit kijken. Wat ik deel met de klachtencommissie is dat ze zeggen dat het merendeel van de klachten gegrond. Ik aanvaard dat gewoon we hebben het gewoon niet goed gedaan. En de aanbevelingen die de klachtencommissie geeft die aanvaard ik en daar probeer ik uitvoering aan te geven. Mooie praatjes maar het  gesprek kwam er uiteindelijk eigenlijk op neer, dat u mij onder valse voorwendselen had uitgenodigd!

Amsterdam Slaap Centrum

In het airport hotel ben ik vervolgens uitgenodigd om vanuit Medinova een financiële genoegdoening te komen bespreken dat geheel los zou staan van uw verzekeraar. Na een zeer lange e-mailwisseling met Willemijn akkerman heb toen duidelijk aangegeven alleen bereid te zijn om op uw uitnodiging in het Airport Hotel in te gaan, als het gesprek inhoudelijk zou gaan om tot een reëel bedrag te komen voor al wat mij. 202954542, met de uitspraak van de commissie is bedoelt dat er een tegemoetkoming in overleg met u zal worden afgesproken. Wij hebben nog niet eerder meegemaakt dat dergelijke adviezen door de commissie worden uitgebracht, daardoor is de verwarring hieromtrent ontstaan. Om heen en weer emailen op dit punt te voorkomen zou ik u willen vragen na te denken over op welke wijze u die tegemoetkoming wilt vorm geven en welke bedrag daar mee gemoeid zou gaan. . daarna zal ik met de directie overleggen of zij daarmee akkoord gaan. Uiteraard begrijpen wij dat dit slechts een tegemoetkoming is en uw klacht daarmee niet is afgehandeld. Op voorhand heb ik u uitdrukkelijk verzocht om net na uw aanstelling als nieuw algemeen directeur mij niet te willen voorzien van de zogenaamde welgemeende excuses namens Medinova. Helaas had u de arrogantie om een groot deel van de gesprekstijd toch te gaan prediken waarom vacatures u wel vond dat u het recht zou moeten hebben mij van excuses te voorzien. Na eigen zeggen had u mijn casus ook goed bestudeerd en moest ik verder van u aanhoren dat u de klachtencommissie van Medinova in haar uitspraak zeer serieus nam. In uw eigen bewoording citeer ik u: U heeft geklaagd, daar is een procedure geweest daar is een uitkomst geweest, de commissie heeft daar iets van gevonden. En dat is voor ons belangrijk.

De derde en volgende ingrepen hadden op die manier in mijn optiek voorkomen kunnen worden. Tot zover hoe een medisch deskundige over mijn casus rapporteerd leest u verder op mijn site. Hoe het is met de kwaliteit van Medinova en hoe je als gedupeerde patient hier behandeld wordt! Zet ik hier ook gelijk onder. En natuurlijk ontvang je hier geen behoorlijke reactie. Den haag, 23 augustus 2017, geachte heer Arnoldy/ mevrouw Wilke, mijn laatste schrijven is alweer geweest op 8 februari dit jaar gezichtsborstel aan mevrouw. Waarvan ik had vernomen dat zij de nieuwe algemeen directeur is van Medinova. Met de vraag aan haar of zij op de hoogte is van mijn klachten en of zij de verantwoording draagt voor de missstappen gedaan door dokter Van Ommeren, waardoor ik grote schade heb geleden en of er van haar kant wel bereidwilligheid was om het. Het advies was mij met een financiële oplossing tegemoet te komen. De klachtencommissie had het zwaar opgevat wat mij bij Medinova is overkomen gezien haar uitspraak. Professor Hubben kent natuurlijk ook de tactiek van verzekeringen en hun in Nederland bekendstaande slechte vergoedingen. B.t smartengeld en heeft daar wellicht al in zijn uitspraak rekening mee gehouden.

Uw eerste polikliniekbezoek - rode

De plaats van het anker ten tijde van het verwijderen ervan in 2011 is een niet-acceptabele plaats voor een dergelijk anker. Het anker dient op de rand van het glenoid geplaatst te worden, juist ter voorkoming van schade aan het intra-articulaire kraakbeen. De plaatsing van het titanium anker was derhalve in mijn optiek niet volgens de standaard van de beroepsgroep. Indien u vraag 6 ontkennend heeft beantwoord, wilt u dan zo uitvoerig en gemotiveerd mogelijk toelichten waaruit dit onzorgvuldig handelen heeft bestaan en hoe wel gehandeld had home moeten worden? Wilt u bij uw antwoord zo mogelijk literatuur vermelden? Antwoord: In mijn optiek heeft onzorgvuldig handelen bestaan uit een onjuiste indicatiestelling voor de eerste ingreep en tevens uit het achterwege laten van het behandelen van de cyste. Verder had in mijn optiek bij een tweede ingreep niet opnieuw een labrumfixatie dienen plaats te vinden gezien het ontbreken van instabiliteitsklachten en gezien het falen van de eerste repair zonder traumatische voorvallen of luxatics. De indicatie voor de derde ingreep op is zonder onderbouwing hiervoor in het dossier eveneens een teken van onzorgvuldig handelen. Bovendien was de plaatsing van het titanium anker niet juist. In mijn optiek ware het beter geweest indien bij de eerste ingreep decompressie van de cystes en nettoyage van het labrum had plaatsgevonden al dan niet in combinatie met een fixatie van het labrum. In mijn optiek was het beter geweest geen tweede en volgende ingrepen te verrichten. Hoogstens zou bij een tweede artroscopische ingreep nettoyage, verwijderen van aanwezig hechtmateriaal en kweken kunnen zijn verricht.

In mijn optiek zijn de anamnese waarbij pijnklachten op de voorgrond stonden en waarbij instabiliteit geen rol speelde niet in overeenstemming geweest met de werkdiagnose instabiliteit. Wel werden paralabrale cystes gezien welke een mogelijke verklaring voor pijnklachten zouden kunnen zijn. Dit is echter in het medisch dossier niet als differentiaaldiagnose of werkdiagnose opgenomen. In mijn optiek zou de indicatie voor de operatie op gevormd moeten zijn door de bevindingen van cysten op mri-onderzoek in combinatie met de pijnklachten bij anamnese, dit zou hebben geleid tot een decompressie van de cyste. Dit heeft echter niet plaatsgevonden bij de ingreep. Wat wel plaatsgevonden heeft, te weten een labrumfixatie op indicatie van instabiliteit, was in mijn optiek niet geïndiceerd. Ook de indicaties voor de ingrepen op 04-08-20üi/ en zijn in mijn optiek onvoldoende beargumenteerd in het medisch dossier. De plaats van inbrengen van het titanium anker tijdens de derde operatie op is niet terug te vinden in het dossier. Ook bij de video-opname is dit niet duidelijk het komt voor dat een anker op de juiste plaats wordt ingebracht, maar migreert door de ondermijning van het subchondrale bot in het glenoid vanwege eerdere ankerplaatsing. Dit blijkt echter niet uit de opeenvolgende (CT-)scans.

Limburgers slapen slecht: slaappoli

Op deze site leest u over mijn slechte ervaringen met een schouderoperatie in de kliniek medinova zestienhoven te rotterdam waar voor mij in 2008 een drama is begonnen. Ik ben daar door dokter.w van Ommeren onnodig geopereerd en daardoor ben ik chronisch pijnpatiënt geworden. Op mijn klachten hierover ben ik in het gelijk gesteld door de klachtencommissie, ben ik bij het tuchtcollege geweest ( ook hier heeft van Ommeren 2 waarschuwingen gekregen, lees elders op deze site. Vervolgens is de directrice constant bezig met de verdediging van de arts ( vele orthopeden hebben mij nadien gezien) maar ze dwongen zelfs voor de rechter af dat er een rapportage gemaakt moest worden door een arts die het goeddunken kon krijgen van Medinova (. Van Ommeren onder de loep genomen. En nog kan de medinova directie zich niet vinden in de uitslag. Lees ook de briefwisselingen met de directie etc. Maar als laatste nieuws publiceer ik eerst alvast de bevindingen van de medisch deskundige ( het totale rapport is 26 pagina's en laat geen spaan heel hoe er in de medinova kliniek wordt gewerkt: Is bij de behandeling van betrokkene in de periode september 2008. Wilt u bij de beantwoording van deze vraag onder meer aandacht besteden aan de volgende aspecten: de bevindingen bij anamnese en (aanvullend) onderzoek jackson - het postoperatieve beleid na de operaties van, en - het plaatsen van de titanium ankers tijdens de derde operatie. Bij de behandeling van betrokkene in de periode september 2008 tot en met medio 2010 is niet gehandeld volgens de geldende professionele standaard binnen de beroepsgroep van orthopedisch chirurgen.

Slaappoli
Rated 4/5 based on 555 reviews
SHARE

slaappoli Besofyr, Sun, April, 29, 2018

Dat ben ik namelijk zelf. Ja, de naam zegt het al! Rond elf uur slaap je lekker. Maar midden in de nacht word je opeens klaar wakker.

slaappoli Witozaje, Sun, April, 29, 2018

Laatst schreef ik over Casper van Groos die last heeft van de slaapstoornis narcolepsie. Vandaag draaien we het eens om! Van iemand die te veel slaapt naar iemand die te weinig slaapt, namelijk. Naar een ervaringsdeskundige hoefde ik niet lang te zoeken.

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: